Bokningsvillkor och allmänna villkor

Villkoren nedan gäller för dig som själv eller genom annan träffar avtal med Outdoor Support in Ulricehamn enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, transport av bagage, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Bokning

Bokning sker via formulär på hemsidan eller mail till info@outdoorsupport.se. Vi registrerar bokningen och om alla uppgifter är korrekta skickar vi bekräftelse med bokningsnummer och betalningsuppgifter via mail eller post. Din bokning blir bindande för såväl dig som för Outdoor Support, så snart den bekräftats skriftligen av oss. Bokningsvillkoren gäller omgående oavsett om du betalat helt, delvis eller inte alls.

Betalning

Om bokningen sker online via hemsidan www.outdoorsupport.se betalas hela beloppet för resan vid bokningstillfället med kortbetalning. Görs bokningen via mail skickas faktura för inbetalning av hela kostnaden. Inbetalningen ska vara Outdoor Support tillhanda senast 14 dagar före resans start. Om du inte betalar i tid avbokas din bokning och du debiteras enligt reglerna för Avbeställningskostnader, se nedan.

Avbokning och ändring

Du kan avboka via mail till info@outdoorsupport.se. Uppge ditt bekräftelse- eller fakturanummer. Avbokningen gäller inte om den görs till någon annan eller direkt till någon av leverantörerna till paketen. Avbokning gäller endast efter mottagen bekräftelse på avbokning från Outdoor Support. Vid avbokning gäller avgifter enligt reglerna för Avbeställningsskydd, se nedan. Vid ombokning av tidpunkt eller paket debiteras 350 SEK per person.

Avbeställningskostnader

Vid avbokning:

– tidigare än 30 dagar före resans start, är kostnaden 10% av paketets totala pris, lägst 500 SEK.

– 30 – 15 dagar före resans start, är kostnaden 25% av paketets totala pris

– 14 – 2 dagar före resans start, är kostnaden 50% av paketets totala pris

– 1 dag – avresedagen, 100% av paketets totala pris

Minimiålder för bokning

För att boka och ingå avtal med Outdoor Support måste du vara fyllda 18 år. Vid bokning av grupp ska minst en person vara fyllda 18 år. Legitimering sker vid ankomst.

Allmänna villkor

Ansvarig arrangör

Ansvarig arrangör: Outdoor Support in Ulricehamn, telefon 070-277 53 64, organisationsnummer 600326-5623, innehar F-skattsedel.

Leverantör: företag som säljer tjänst till arrangören till exempel mat och logi till kunden

Som arrangör är vi skyldiga att:

-Se till att du får nödvändiga handlingar.

-Informera om alla väsentliga förändringar som berör din bokning.

-Betala leverantörerna för de tjänster du köpt

-Se till att köpta tjänster stämmer överens med beskrivningen

Vi ansvarar inte för löften som leverantör eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap eller för tjänster och produkter utöver vad som ingår i beskrivningen, som köpts direkt av leverantören. (Om du gjort en överenskommelse om något som inte omfattas av arrangörens avtal, se till att du får det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson)

-Vi reserverar oss för lagändring och prisändringar som ligger utanför vår kontroll

Resegaranti

När du köper ett färdigt paket hos Outdoor Support in Ulricehamn är du skyddad av resegarantilagen, genom att vi för din säkerhet har ställt en garanti hos Kammarkollegiet

Bagagetransport

Vid bagagetransport får inga värdesaker såsom pengar, smycken, kamera och dylikt lämnas med bagagetransporten. Värdesaker måste du alltid ha med dig och själv ta ansvaret för betryggande förvaring.

Om något oförutsett inträffar

Om hela eller delar av ditt researrangemang inte kan levereras enligt bekräftelsen, och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas fram, som är likvärdigt med det du bokat, har du rätt att avboka. Outdoor Support betalar då tillbaka det du har betalat in, med avdrag för de delar av arrangemanget som du eventuellt hunnit utnyttja. Om en transporttjänst eller ett evenemang som ingått i bokningen ställs in på kort varsel, gäller att återbetalning sker endast för inställd transporttjänst/evenemang. Om du har klagomål måste du framföra dem till oss inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen ska rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till Outdoor Support eller aktuell leverantör. Om du låtit bli att söka rättelse under vistelsen och därmed inte givit leverantören möjlighet att rätta till eventuella brister, kan du i efterhand inte kräva ersättning.

Om du ändå inte är nöjd med ersättningen/kompensationen ska detta framföras skriftligen till Outdoor Support senast 30 dagar efter avresa. Klagomål som framförs senare beaktas ej.

Dina rättigheter och skyldigheter

Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Om du inte fått en bekräftelse måste du kontakta Outdoor Support via info@outdoorsupport.se eller telefon 070-2775364. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Du har fullt ansvar för din cykling och övrigt agerande under turen, såvida det inte beror på exempelvis produktfel vid hyrd cykel.

Du har samma egna ansvar gentemot hotell och övriga leverantörer som gäller vid privat resande.

Om inte paketets utlovade tjänster stämmer eller uppfyller de krav som kan ställas, tag kontakt med oss snarast så vi får chans att rätta till problemet. Se text ovan Om något förutsett inträffat.

Vid tvist

Vänd dig i första hand till oss med eventuella klagomål, se text ovan Om något förutsett inträffat.

Skulle vi inte komma överens får du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Om möjligt bör reklamationen framföras under vistelsen. Om du som kund framför klagomål som är befogade ska Outdoor Support genast vidta åtgärder föra att finna en lämplig lösning.

Force Majeure

I det fall resan inte kan genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne heller inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Personuppgiftslagen

Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av Outdoor Support. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra Outdoor Support har tillförlitlig persondokumentation i händelser av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Du kan även komma att kontaktas av Outdoor Support för uppföljning och marknadsundersökning.

Outdoor support