Lena Molander

Jag är en friluftsnörd från början till slut. Jag är i princip född in i Friluftsfrämjandet med en mamma som mulleledare. Tidigt fattade jag att det var jättekul att leda barn och ungdomar ute i naturen, som strövare, frilufsare och TVM. Ledaruppdrag i Friluftsfrämjandet delade jag med mina egna friluftsäventyr. Mina äventyr delades så småningom tillsammans med ungdomar i Friluftsfrämjandet. Mycket paddling, vandring både i skogen och på fjället.
Ingen gemenskap går att jämföra med den gemenskapen man upplever ute i naturen tillsammans med andra människor. En brasa, kaffekokaren hänger i en kedja ovanför. Sovsäckarna ligger i vindskyddet. Det blir trångt och mysigt när alla ska få plats. Men äventyret kan också finnas i det nära, runt husknuten. Det gäller bara att öppna sina sinnen.

1990 började jag jobba på fritidskontoret i Ulricehamns kommun. Tack vare mitt stora intresse för friluftsliv var det naturligt att jag fick uppgiften att ansvara för den kommunala friluftsverksamheten såsom drift och utveckling av vandringsleder, badplatser, friluftsområden mm. Inom det området har det hänt otroligt mycket under de här åren. Intresset för friluftsliv i alla former är numera riktigt hett. Det märks även inom besöksnäringen. Besökare är intresserade av vår natur och aktiviteter i naturen.

Lena Molander
Outdoor support

Outdoor support

Under ett par år var jag anställd som projektledare för ett Leaderprojekt ”Vandra i Sjuhärad” där målsättningen var att lyfta fram och marknadsföra de vandringleder som var så pass bra att de skulle funka att användas i paketlösningar för vandringsturister. Projektet har fortsatt i lite olika skepnader under sex år. Nu har sjuhäradskommunerna med några undantag bestämt sig för att fortsätta med samverkan kring ”Cykla och vanda i Sjuhärad”. Samarbetet innehåller några olika delar dels att inspirera invånarna i kommunerna att använda våra cykel- och vandringsleder utifrån ett folkhälsoperspektiv, man mår ju så bra av att bara vistas ute i naturen. Dels för att öka besöksnäringen genom att kunna erbjuda bra cykel- och vandringspaket. Oftast har det stupat på att det saknas någon som samordnar och säljer paketen – Det ska jag göra nu! Jag känner mig trygg i den kompetens och erfarenhet jag har genom mitt friluftsintresse och det jobbet jag har haft under lång tid. Jag vet vad det här handlar om.  Runt omkring mig finns det så många duktiga människor inom turismverksamheterna i kommunerna som stöttar mig fullt ut.

Ulricehamn

I huvudsak bedriver jag min verksamhet i och kring Ulricehamn

Ulricehamn ligger i Västsveriges inland mellan Borås och Jönköping och är en del av det textila arvet i Sjuhärad.

Ulricehamn erbjuder dig som besökare ett brett utbud av aktiviteter. Här är det cykel, vandring och fantastiska träningsmöjligheter som står i fokus. Ulricehamn har tagit plats som en viktig destination när det gäller träning och tävling. Hos oss på Lassalyckans Friluftsområde finns bland annat ett av Sveriges modernaste idrottscenter. Vi kombinerar aktiviteterna med bra boende och god mat. Här finns mysig småstadsshopping, kända varumärken till bra priser i Gällstad och gårdsbutiker på landsbygden.

När du besöker Ulricehamn hoppas vi att det infinner sig en speciell känsla hos dig. Att vi skapar ett bestående intryck.

Ulricehamn är en stad som lever och utvecklas året om. Här finns utrymme för avkoppling och härliga stunder. Med årstidernas växlingar sker också en förändring i staden. Med en levande landsbygd, ett rikt naturliv och en sjudande stadskärna hoppas vi kunna välkomna er tillbaka till Ulricehamn.

Hållbarhet

Genom våra aktiviteter ute i naturen vill vi ge våra gäster en känsla av trygghet i naturen. Tanken är att de genom att tycka om naturen också ska få en känsla att vilja vårda den.

Eftersom vi driver vår verksamhet i naturen är den och våra omgivningar är viktiga för oss. Vi är noga med att inte utsätta naturen för onödigt slitage vilket är en av anledningarna till att vi vänder oss i huvudsak till mindre grupper. Vi arbetar aktivt för att skapa och erbjuda hållbara aktiviteter.

Under våra aktiviteter använder så långt det är möjligt inga engångsprodukter.

I första hand försöker vi använda oss lokala leverantörer av mat, boende och annan service som också har en uttalad hållbarhetspolicy.

Det mesta av våra aktiviteter genomförs på annans mark därför är vi noga med att samarbeta och hålla goda relationer med markägare, med lokala företag, föreningar och organisationer.

Vi informerar våra gäster om allemansrätten, om att vara noga med att visa hänsyn när de befinner sig i naturen, både till omgivningarna, till andra människor och till jord- och skogsbruk. Vi poängtera vikten av att alltid ta med sig skräp tillbaka.

Många av de aktiviteter som vi erbjuder kan man göra året om. Vi arbetar också för att skapa intressanta vinteraktiviteter för att kunna erbjuda aktiviteter under hela året.