Hyresvillkor

Dessa hyresvillkor gäller mellan Outdoor Support in Ulricehamn och hyresgäster som hyr kajak, kanadensare, cykel, cykelkärra mm. Då dessa villkor godkänts åligger det sedan hyresgästen att tillse så att samtliga personer i hyresgästens bokning följer dessa hyresvillkor.

Våra hyresvillkor finns för att säkerställa en trygg upplevelse och för att förebygga skador och olyckor. Dessa hyresvillkor måste godkännas i samband med bokning. Vid frågor gällande hyresvillkoren vänligen kontakta oss.

Outdoor Support tillser att all utrustning är säker och i bra skick och byter regelbundet ut all utrustning i verksamheten. Till kanoter ingår det alltid flytväst, kapell och paddel, till cyklar ingår alltid cykelhjälm samt karta när du hyr utrustning hos oss.

Generella villkor hyra av kajak/kanadensare:

 • Du paddlar alltid på egen risk och ska alltid anpassa dig efter din kunskapsnivå samt väder och vind.
 • Du måste vara 18 år eller äldre för att få hyra. Barn under 18 år kan hyra i vårdnadshavares sällskap. Vårdnadshavare ansvarar i dessa fall för sitt barns agerande.
 • Du är införstådd i att paddling kan vara en riskfylld aktivitet.
 • Du är införstådd med att skada eller dödsfall som hyresgäst råkar ut för kan aldrig bli uthyrarens fel.
 • Ett krav för att kunna boka kajaker/kanadensare hos oss är att du måste godkänna och följa dessa uthyrningsvillkor.
 • När du paddlar har du din mobiltelefon förvarad på ett sådant sätt (vattentätt) att du kan larma efter hjälp om det skulle behövas.

 Säkerhetsvillkor i samband med hyra av kajak/kanadensare

 • För att hyra kanadensare/kajak måste du vara simkunnig.
 • Du använder alltid flytväst, och bär flytvästen på ett korrekt sätt när du paddlar. – Flytväst ingår till varje kajak/kanadensare. Observera att våra flytvästar är gjorda för paddling och inte är några räddningsvästar.  flytvästarna ger enbart flythjälp och kräver att du är vid medvetande och simkunnig.
 • Är du oerfaren paddlar du alltid nära land, undviker att paddla när det är kall vattentemperatur och du paddlar alltid tillsammans med någon annan. Behöver du instruktioner meddelar du detta i samband med bokning.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka uthyrning om vi anser att du/ni är för oerfaren på grund av rådande/stundande väder eller vattentemperatur.
 • Hyr du för flerdagarstur ska du lämna ett färdmeddelande med information om din färdväg samt tidsåtgång till någon anhörig innan avfärd. – Har du ej möjlighet till detta kan du lämna färdmeddelande till oss på Outdoor Support, kom ihåg att vid dessa tillfällen också meddela oss om planerna förändras.

Ansvarsvillkor

 • Du ansvarar för hyrd utrustning. Vid skada eller förlust ska du kontakta oss omedelbart. Vid skador/förluster är du betalningsskyldig. – Kontrollera dina försäkringar.
 • Du får inte vidare uthyra eller låna ut hyrd utrustning utan tillstånd av Outdoor Support

Lagstiftningsvillkor

 • Du följer de lagar och regler som gäller för trafik på sjön och på vägar, visar hänsyn till andra.
 • Du respekterar allemansrätten, naturreservat samt eventuella fågelskyddsområden etc.
 • Om ni inte följer dessa hyresvillkor, eller bryter mot svensk lag förbehåller vi oss rätten att återta hyrd utrustning utan återbetalningskrav.
 • Vid tvist mellan uthyrare och hyresgäst ska detta i första hand försöka lösas via överenskommelse. Vid tvist gäller svensk lagstiftning och kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden.

Utlämnings/återlämningsvillkor

 • Utrustningen skall återlämnas senast då er hyresperiod är slut. Kajaker/kanadensare ska vara rengjorda samt torkas ur.
 • Vid uthämtning samt återlämnade följer du de instruktioner/rutiner som finns gällande detta. T.e.x hänga upp flytväst och kapell på tork enl anvisning, låsa luckan etc.

Datasäkerhetsvillkor

 • I samband med att du hyr utrustning hos oss godkänner du att vi får spara och hantera din kontaktinformation i enlighet med GDPR

Bokning/betalningsvillkor

 • Bokning sker via e-post eller telefon till Outdoor Support alternativt på plats hos Outdoor Support på Hofsnäs
 • Betalning sker vid utlämnande av utrustning.
 • Efter att betalningen är slutförd är bokningen bindande, med nedanstående avbokningsregler.
 • Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 1 dygn innan hyrperioden börjar. Vid avbokning senare än så debiteras 100% av hyreskostnaden. Återbetalning av avbokningar sker inom 7 dygn.

Borttappad, stulen, skadad eller ”olyckshändelse”

Personen som hyr utrustningen är ansvarig för att den kommer tillbaka i samma skick som när den lämnades ut. Utrustningen ska tas emot och gås igenom av personal från uthyraren vid återlämnandet om inget annat avtalats. Vid skadad utrustning debiteras kostnad för reparation. Utrustning som tappats bort, stulits eller är skadad så pass mycket att den inte går att laga kommer att debiteras enligt rekommenderat utrustnings pris minus 15%.

Outdoor support